Povezava psihološke astrologije in psihoanalize

Psihološka astrologija lahko s svojo analizo arhetipskega dogajanja pridobi hitre in natančne teoretične ugotovitve glede duševnega funkcioniranja posameznika in jih uspe tudi kakovostno interpretirati.

Psihoanaliza potrebuje sicer dlje časa in spoznanja se rojevajo na osnovi relativno zelo počasnega praktičnega dela.

Interpretacija duševnega funkcioniranja je torej tista, ki je obema vedama skupna, čeprav vsaka od njiju uporablja svoje poti iskanja do resnice, katere komunikacija oziroma predajanje naprej je obema glavni imeperativ. Nič čudnega ni, da obema disciplinama vlada planet URAN ( poleg PLUTONA, ki pomeni globljo, duhovno-duševno dimezijo in metodiko raziskovanja pri obeh vedah ).